Effect of the Qinghai-Tibet Railway on diurnal behavioural time budgets in male Tibetan antelopes
MIAO Ziyan, WU Tong, CHEN Jiaping, WANG Dong, LI Hongqi, LIAN Xinming
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2020, (2): 135 -142 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150320