Taxonomy and distribution of the genus Typhlomys in China based on karyotypic and phylogenetic analyses
SU Weiting, CHEN Zhongzheng, WAN Tao, WANG Xia, ZHOU Hongyan, HU Yi, WANG Jinhuan, JIANG Xuelong, NIE Wenhui, HE Kai
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2020, (3): 239 -248 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150365