The relationship between hoarding behavior and personality and metabolism in Mongolian gerbils( Meriones unguiculatus
TIAN Shuangjie, ZHANG Xueying, LIU Wei, WANG Dehua
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2020, (4): 307 -316 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150407