Preliminary investigation on mammals and birds using infrared cameras in Chongzuo White-Headed Langur Nature Reserve, Guangxi
DUAN Xiaomin, LIU Jia, LIN Jianzhong, LI Jiaqi, ZHOU Qihai
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2020, (4): 380 -389 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150301