The diversity and vertical distribution of summer large and medium-sized mammals and birds in Chadan Township, Sanjiangyuan,Qinghai Province
LIU Zhou, ZHOU Hu, WU Guosheng, CHEN Kangmin, ZHANG Shusheng, CAI Ping, XU Aichun
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2020, (5): 520 -531 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150395