Preliminary report of camera trapping survey for mammals and birds in Miyaluo Provincial Nature Reserve, Sichuan Province
CHEN Xing, HU Xixi, LIU Mingxing, LI Jiaqi, PENG Yonghong, Lü Xu, WANG Xiaofang, LI Sheng, GUAN Tianpei
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2020, (6): 634 -645 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150415