Seasonal changes in immune function in female striped hamsters
XU Deli, HU Xiaokai, TIAN Yufen, WANG Dehua
ACTA Theriologica Sinica . 2021, (2): 182 -192 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150451