Effects of visual and olfactory density signals on social stress in Brandt's voles
HE Chen, HUANG Shuli, LIU Jing, SONG Yiran, LU Wei, ZHANG Zhibin
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2021, (4): 416 -430 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150532