Diversity and functional characteristics of intestinal microflora of free-living wild boars in the Miaoling Mountain area in Guizhou Province, China
YANG Xiongwei, PENG Caichun, GUO Qunyi, RAN Jingcheng, WANG Yeying, ZHANG Mingming, HU Canshi, LI Shize, SU Haijun
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2021, (4): 365 -376 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150515