Canine distemper and wildlife
WU Qiaoxing, TANG Liubin, ZHU Qifeng, JIN Xuelin, JIN Yipeng
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2021, (3): 261 -274 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150456