Spatial pattern of plateau pika burrows under different grazing modes
HE Qianyun, WANG Xiaoyi, LUO Gai, ZHANG Pei, RAN Jianghong
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2021, (4): 431 -440 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150502