Taxonomic and systematic research progress of mammals in China
YU Wenhua, HE Kai, FAN Pengfei, CHEN Bingyao, LI Sheng, LIU Shaoying, ZHOU Jiang, YANG Qisen, LI Ming, JIANG Xuelong, YANG Guang, WU Shibao, LU Xueli, HU Yibo, LI Baoguo, LI Yuchun, JIANG Tinglei, WEI Fuwen, WU Yi
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2021, (5): 502 -524 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150535