Camera-trapping survey of mammals and birds in the Guizhou Dashahe National Nature Reserve
LI Qiaoming, GOU Wei, JI Chengpeng, XIAO Wenhong, CHEN Sikan, XIAO Zhishu
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2022, (1): 108 -117 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150536