Timing and synchrony of births in reintroduced Père David’s deer ( Elaphurus davidianus)
Qinghui MENG, Chao BAI, Yuan SONG, Yunfang SHAN, Junfang LI, Shumiao ZHANG, Jiade BAI, Zhenyu ZHONG, Chenglin ZHANG, Xiuxiang MENG
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2022, (4): 379 -386 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150462