The utilization of wildlife passages by migratory Tibetan antelope in Sanjiangyuan National Park: a case study of Wubei Bridge of Qinghai‒Tibet Railway
gaowa Saiqing, Hongqi LI, Dong WANG, Zihan WANG, Xinming LIAN
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2022, (5): 601 -608 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150670