Isolation, identification, and miRNAs enrichment analysis of exosomes derived from giant panda umbilical cord mesenchymal stem cells
AN Junhui, LI Yuan, WANG Donghui, CHEN Jiasong, LI Hongyan, LIANG Xiaohu, FENG Tongying, CAI Zhigang, HOU Rong, ZENG Changjun, LIU Yuliang
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2023, (1): 33 -40 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150664