The pellet-decay rate of red deer ( Cervus elaphus) in the Lesser Xing’an Mountains
Xuefeng SHAO, Xiaoying PING, Yueyuan LI, Long CHEN, Zhiwen NIE, Yuanman HU, Yuehui LI
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2023, (2): 157 -163 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150682