Distribution, group size and activity rhythm of wolves ( Canis lupus) in the Gongga Mountains, Sichuan Province
Jiang QIAO, Xiaoli GONG, Wei JIA, Guoqing JIA, Yong JIANG, Huaming ZHOU, Jiaqi LI, Anxiang WEN, Jie WANG
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2023, (3): 248 -257 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150542