Diversity and activity rhythm of mammals and birds in the Badagongshan National Nature Reserve, Hunan inferred through camera traps
Xiangdong RUAN, Yixin CHEN, Boyu WANG, Xiao YANG, Chunlin LIAO, Yang YU, Cheng GUO
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2023, (3): 342 -351 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150708