Epidemiology and antibiotics resistance of Escherichia coli from wild animals and their environment in Guangyuan area of Giant Panda National Park
SU Xiaoyan, YANG Mei, YAN Xia, HOU Rong, XIAO Mei, WANG Jinsong, LIU Sheng, WANG Lucai, ZHANG Wenping, HUANG Hongxiu
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2023, (4): 430 -442 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150761