Effect of steroid hormones on osteoprotegerin expression in antler mesenchymal stem cells of the sika deer
XING Baorui, ZHAO Haiping, LI Guangyu, SUN Hongmei, MA Zefang, TAN Zhanqing, HU Xiao, LI Chenying, WU Jianhua, LIU Zhen
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2023, (4): 443 -449 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150758