Analysis of factors influencing vigilance and physiological stress in Przewalski’s gazelle
LIU Ruoshuang, SHI Jianbin, LIU Dingzhen, SHEN Xinchen, WANG Qingqing, XU Xuefei, GUO Dongsheng, DONG Shikui, ZHANG Yu, HE Yubang, WU Yonglin
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2023, (5): 479 -488 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150765