Habitat suitability evaluation and corridor construction for sika deer ( Cervus nippon hortulorum) in southern Laoyeling, Heilongjiang Province
WANG Qifan, CHEN Hong, NIU Yingying, ZHANG Zidong, LIANG Zhuo, TIAN Xinmin, ZHANG Minghai, ZHOU Shaochun
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2023, (5): 489 -500 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150766