Population size and distribution of western black crested gibbon ( Nomascus concolor) in Ailao Mountain, Chuxiong Prefecture, Yunnan Province
LI Genhui, QIN Zhongyi, LU Lixiong, GAO Wenjun, LUO Wenfu, LI Han, LI Yuwu, YIN Cunquan, XU Ping, YIN Guanghua, LI Fabao, NIU Xiaowei, JIANG Xuelong
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2023, (5): 513 -522 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150749