Estimating the population size of wild boar ( Sus scrofa) in Kaihua County, Zhejiang Province using camera-trapping data
CHEN Xiaonan, TIAN Jia, LIU Mingzhang, SHEN Yunyi, YU Jianping, LIU Feng, SHEN Xiaoli, LI Sheng
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2023, (5): 523 -532 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150785