Spatial and temporal distribution patterns of mammal diversity in alpine ecosystems: a case study in Xuebaoding area of Giant Panda National Park
ZHANG Rumei, ZHANG Qing, YANG Xiao, ZHANG Farui, ZHAO Ding, PANG Dehong, YANG Kong, GUAN Tianpei
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2023, (5): 533 -543 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150770