Dissecting potential mechanisms of lactate-dependent Sertoli cell proliferation and gene expression
ZHANG Xiaona, JIA Gongxue, WU Shixin, WAN Ruidong, WANG Yujun, YANG Qien
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2023, (5): 568 -579 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150778