Comparison of intestinal microbiota of golden-headed lion tamarins, golden-handed tamarins and cotton-headed tamarins under the same captive environment
ZHANG Zeming, YAO Hongyu, WU Nan, ZHAO Lingling, GU Yiru, WANG Yu, WU Hong, ZHAO Dapeng
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2023, (5): 580 -592 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150739