Effect of exposure to high temperature on energy metabolism and oxidative stress in striped hamsters
ZHANG Ruihan, LUO Dan, LUO Xinxin, HU Chenxiao, LIN Long, CHEN Qian, CAO Jing, ZHAO Zhijun
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2023, (6): 710 -722 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150822