Preliminary analysis of the molecular phylogeography of Sorex unguiculatus and Sorex gracillimus
MEI Xiufeng, CAI He, HAN Meifeng, ZHAO Xinxu, ZHANG Chunfeng, SHI Yanjing, CHEN Huan, TIAN Xinmin, ZHANG Junsheng, LIU Zhu
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2023, (6): 702 -709 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150699