Prokaryotic expression system construction, antibody preparation and tissues distribution of bactrian camel TLR1
XIE Dongxu, ZHANG Rui, Suonanji, LIU Kejiang, WANG Tingwei, WANG Wenhui
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2023, (6): 745 -752 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150780