Spectral characteristics and sex differences in the song of Skywalker hoolock gibbon ( Hoolock tianxing)
GUO Tingyan, MA Haigang, HAN Pu, WANG Zidi, ZHU Changyue, CHU Yuanmengran, ZHANG Lixiang, LI Ruxue, QI Jiaru, LI Jiahua, FAN Pengfei
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2024, (1): 14 -25 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150870