Sexual interference in Taihangshan macaque ( Macaca mulatta tcheliensis), Jiyuan, north China
HAN Mengya, TIAN Jundong, ZHOU Yanyan, WANG Yuwei, LUO Tongtong, LU Jiqi
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2024, (1): 65 -76 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150818