Relationship between maternal fecal cortisol levels and mother-infant behaviors in early nursing period of giant panda
ZHOU Xiao, YANG Bo, ZENG Wen, LI Guo, YANG Changjiang, WANG Jing, XIE Qingyang, LIU Huaiting, WANG Rui, LUO Bo, ZHANG Mingchun, HUANG Yan
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2024, (2): 209 -216 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150741