Effects of fostering methods on the growth and development of giant panda cubs with different birth weight
WU Kai, LAI Jiaying, WEI Ming, ZHANG Yahui, ZENG Xianyin, WEI Rongping, CAO Xiao-han, HU Zhengquan, ZENG Wen, WANG Chengdong, KONG Fanli
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2024, (2): 217 -223 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150705