The anesthetic effects of ketamine on golden snub-nosed monkeys( Rhinopithecus roxellana
YANG Wanji, ZHANG Bo, XIA Maohua, YAO Hui, LIU Jinpeng, YU Huiliang, XU Haiqing, YANG Jinyuan, XIANG Zuofu
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2018, (3): 295 -301 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150186