A new record of a mammal in China and new provincial records in Xizang, Hubei and Sichuan
LIU Shaoying, LIU Yingxun, MENG Guanliang, ZHOU Chengran, LIU Yang, LIAO Rui
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2020, (3): 261 -270 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150354