Impacts of human interference on the potential distribution of Yunnan snub-nosed monkeys by MaxEnt model
Tianlu QIAN, Shujie QIN, Zhaoning WU, Changbai XI, Jiechen WANG
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2022, (4): 349 -361 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150608