Feeding activity of François langurs in Karst habitat
ZHOU Qihai,CAI Xiangwen,HUANG Chengming,LI Youbang,LUO Yaping
. 2007, (3): 243 -248 .