Mating behavior of captive wolves (Canis lupus) in Heilongjiang,China
SHA Weilai,ZHANG Honghai,KONG Fanfan,CHEN Lei,ZHANG Chengde
. 2010, (4): 384 -389 .