Mammalian fauna and its vertical changes in Mt. Qomolangma National Nature Reserve,Tibet,China
HU Yiming,YAO Zhijun,HUANG Zhiwen2 ,TIAN Yuan,LI Haibin,PU Qiong,YANG Daode,HU Huijian
. 2014, (1): 28 -37 .