New bat record from Guangdong Province in China — Arielulus circumdatus (Temminck,1840)
ZHANG Libiao,LIU Qi,SHEN Qiqi,ZHU Guangjian,CHEN Yi,ZHAO Jiao,LIU Hui,SUN Yunxiao,GONG Yuening,LI Chaorong
ACTA Theriologica Sinica . 2014, (3): 292 .