A new record of Crocidura tanakae Kuroda,1938 in Sichuan and Guizhou Provinces
CHEN Shunde, ZHANG Qi, LI Fengjun, WANG Xuming, WANG Qiong, LIU Shaoying
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2018, (2): 211 -216 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150089