Comparison of birds’ and mammals’ diversities using camera-trapping survey in Guizhou Chishui Alsophila National Nature Reserve and its surrounding areas
LIU Bangyou, ZHANG Tingyue, LIANG Sheng, BAI Xiaojie, LIU Wei
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2020, (5): 503 -519 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150425