Group composition and seasonal changes of Bharal( Pseudois nayaur) in Wanglang National Nature Reserve,China
LIU Mingxing, CHEN Xing, HOU Xingyu, LI Yunxi, JIANG Wenlong, YANG Kong, LI Sheng, GUAN Tianpei
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2021, (3): 321 -329 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150471