Catalogue of mammals in China(2021)
WEI Fuwen, YANG Qisen, WU Yi, JIANG Xuelong, LIU Shaoying, LI Baoguo, YANG Guang, LI Ming, ZHOU Jiang, LI Song, HU Yibo, GE Deyan, LI Sheng, YU Wenhua, CHEN Bingyao, ZHANG Zejun, ZHOU Caiquan, WU Shibao, ZHANG Li, CHEN Zhongzheng, CHEN Shunde, DENG Huaiqing, JIANG Tinglei, ZHANG Libiao, SHI Hongyan, LU Xueli, LI Quan, LIU Zhu, CUI Yaqian, LI Yuchun
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2021, (5): 487 -501 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150595