Camera-trapping survey on large and medium-sized mammal diversity in the Xiaoxiangling Mountains
Hong CHEN, Shengnan JI, Kan ZHANG, Dayong WANG, Jie HU, Yanhong LI
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2022, (4): 461 -470 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150611