Effects of captivity on the assembly process of microbiota communities of plateau pikas
Liangzhi ZHANG, Xianjiang TANG, Shien Ren, Yaqi ZHAO, Yanming ZHANG
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2022, (5): 519 -530 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150721