Analysis of the Père David’s deer population mortality in Dafeng Milu National Nature Reserve
Yijun REN, Daming SUN, Junai ZHEN, Libo WANG, Yumeng ZHAO, Hua SHEN, Bin LIU, Yuqing CHEN
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2022, (6): 741 -748 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150631