Preliminary survey of mammals and birds diversity by using camera traps in the Guangxi Encheng National Nature Reserve
Bo XIE, Xiuping NONG, Guoli HUANG, Rong HUANG, Wei YAO, Jianzhong LIN, Qihai ZHOU
ACTA THERIOLOGICA SINICA . 2023, (2): 215 -223 .  DOI: 10.16829/j.slxb.150653